Roll-up banner Aafio

rollup banner ontwerp aafio zoetermeer

Aafio, ambtelijk secretariaat op maat levert onder andere:

  • Secretariële ondersteuning aan ondernemingsraden, cliëntenraden, klachtencommissies, bezwarencommissies, bestuursorganen en verenigingen;
  • Advies en coaching aan medezeggenschapsorganen.

Aafio wordt geleid door Aafke Halma.

Voor Aafio maakte ik o.a. een roll-up banner.

De banner kan worden gebruikt op beurzen, congressen, symposia en andere bijeenkomsten.

Voor meer informatie over Aafio: www.aafio.nl